Akciğer kanserinde aile öyküsü önemli midir? türkiye’den retrospektif kohort çalışma

Akciğer kanseri, her yıl kanserden kaynaklanan ölümlerin yarısından fazlasının nedenidir. Ailesel risk, akciğer kanserinde hastalığın genetik temeli hala net olmasa da önemlidir. Çalışmanın amacı, göğüs hastalıkları kliniğinde eski ve yeni tanı konmuş akciğer kanseri olgularında akciğer ve akciğer dışı kanser türleri açısından ailesel bir yatkınlık olup olmadığı, bu yatkınlığın histopatolojik tip, hastalığın evresi, cinsiyet gibi demografik faktörlerle ilişkisini araştırmaktır

Akciğer kanserinde aile öyküsü önemli midir?  türkiye’den retrospektif kohort çalışma
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.03.2023
A+
A-

Akciğer kanseri, her yıl kanserden kaynaklanan ölümlerin yarısından fazlasının nedenidir. Ailesel risk, akciğer kanserinde hastalığın genetik temeli hala net olmasa da önemlidir. Çalışmanın amacı, göğüs hastalıkları kliniğinde eski ve yeni tanı konmuş akciğer kanseri olgularında akciğer ve akciğer dışı kanser türleri açısından ailesel bir yatkınlık olup olmadığı, bu yatkınlığın histopatolojik tip, hastalığın evresi, cinsiyet gibi demografik faktörlerle ilişkisini araştırmaktır

Yöntem ve Gereç: Çalışma Nisan 2013 – Aralık 2014 tarihleri arasında Göğüs Hastalıkları Kliniğine başvuran yeni ve eski tanı almış 350 akciğer kanserli hasta ve 350 akciğer kanseri ve/veya herhangi bir kanseri olmayan hastalardan oluşan kontrol grubu dahil edilmiştir. Hastaların cinsiyeti, yaşı, sigara içme durumları, sigara paket yılı, akciğer kanseri ve akciğer dışı kanser türleri açısından ailesel yatkınlıkları kaydedilerek her iki grup özellikleri karşılaştırıldı. Bulgular: Akciğer kanserli birinci derece ve ikinci derece akrabalarda aile öyküsü olmayanlara göre akciğer kanseri riskinin sırasıyla 2.18 ve 3.14 kat artış gösterdiğini tespit ettik.

Kaynak:https://www.doktorsitesi.com/blog/makale/akciger-kanserinde-aile-oykusu-onemli-midir-turkiyeden-retrospektif-kohort-calisma

REKLAM ALANI