Mesane kanseri

1. Mesane ve Mesane Kanseri Nedir? Mesane kas tabakasından oluşmuş alt karın bölgesinde yer alan ve idrarı depolayan içi boş bir organdır. Mesane kanseri, mesanenin içini döşeyen hücrelerde başlayan bir kanser türüdür. Mesane kanseri erken aşamada tespit edildiğinde yüksek oranda tedavi edilebilir. Ancak başarılı bir tedavi sonrasında bile tekrarlama olasılığı yüksek olduğu için mesane kanseri olan bir hasta düzenli olarak üroloji uzmanı tarafından takip edilmelidir.

Mesane kanseri
REKLAM ALANI
Yayınlama: 14.03.2023
A+
A-

2. Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

İdrarda kan görülmesi mesane kanserindeki en yaygın bulgudur. Ayrıca idrar yaparken

ağrı ve yanma hissi de olabilir. Bu bulgular enfeksiyon veya taş gibi diğer hastalıklarda da

olabilir ancak mesane kanseri kesinlikle akla gelmelidir.

Ayrıca mesane kanseri ileri bir aşamada olup çevre dokulara yayılmış ise karın ağrısı, yan

ağrısı ve kilo kaybı gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.

3. Mesane Kanserinin Risk faktörleri Nelerdir?

Mesane kanseri riski şu durumlarda artar;

 Genetik

 Ailede mesane kanseri olması

 55 yaş üstü

 Erkek cinsiyet

 Sigara (yapılan araştırmalara göre mesane kanserinin yaklaşık yarısının sebebidir)

 Tekrarlayan sık idrar yolu enfeksiyonu

 Kimyasal madde maruziyeti (boya, kauçuk vb. sanayilerde kullanılan ürünler)

 Karın alt bölgesine başka kanserlerden dolayı ışın tedavisi (Radyoterapi) almak

4. Mesane Kanseri Önlenebilir mi?

Kesin olarak önlemenin yolu olmasa da mesane kanserine yakalanma riskini azaltmak için

yapılabilecekler şunlardır;

 Sigara içmeyi bırakmak

 Kimyasal maruziyetinden kaçınmak

 Meyve ve sebzeden oluşan sağlıklı bir beslenme

5. Mesane Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Çeşitli tanı ve tedavi yöntemleri mesane kanseri tanısında kullanılır.

Sistoskopi: Sistoskopi, mesane kanseri tanısında kullanılan ana tanı yöntemidir. Bu

yöntem; üretra denilen idrar yolundan girerek ince, ışıklı ve bir kameraya sahip olan sistoskop

denilen alet yardımı ile mesanenizin içine bakmaktır.

Biyopsi: Sistoskopi sırasında mesane içerisinden doku örneği alınmasıdır.

İdrar Sitolojisi: Hastadan alınan idrar örneği mikroskop altında incelenerek kanser hücresi

taranır.

Görüntüleme Yöntemleri: Ultrason(USG), Bilgisayarlı Tomografi(BT), Manyetik

Rezonans Görüntülemesi (MR), PET BT görüntülemesi. Bu yöntemler hem mesane kanseri

tanısını koyarken kullanılır hem de mesane kanseri tanısı koyulduktan sonra kanserin çevre

dokulara ve uzak dokulara yayılımını (metastaz) değerlendirmede kullanılır.

6. Mesane Kanserinde TUR nedir?

Transüretral Rezeksiyon(TUR): Hem tanı hem tedavi yöntemidir. Bu yöntemde

sistoskopide olduğu gibi idrar yolundan ince bir alet ile girilerek mesane içerisinde kanserli

doku alınır. Alınan doku incelenir ve kanserin tipi, evresi ve derecesi belirlenir. Bazı

durumlarda bu işlemi tekrarlamak gerekebilir.

7. Mesane Kanserinde Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Mesane kanserinde tedavi; kanser tipine, kanserin evre ve derecesi, hastanın genel sağlık

durumuna bağlı olarak değişmektedir.

Mesane kanserinde sağ kalımı belirleyen en önemli şeylerden biri kanserin derinliğidir.

Kanser mesanenin kas tabakasını tutmamış ise buna kasa invaze olmayan mesane kanseri

denir ve daha iyi sağ kalıma sahiptir. Bu durumda TUR/Sistoskopi ve aralıklı görüntülemeler

ile hasta takip ve tedavi edilir.

Mesane kanseri eğer kas tabakasını tutmuş ise buna kasa invaze mesane kanseri denir ve

hastalık daha hızlı ve kötü ilerler. Vücudun başka dokularına sıçrayabilir. Daha farklı

tedaviler gerektirir. Eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Bu tedavi yöntemleri;

Radikal Sistektomi: Mesane ve çevresindeki organların çıkarılmasıdır. Erkeklerde mesane

ile birlikte prostat ve seminal vezikül çıkarılırken kadınlarda yumurtalıklar, rahim, tüpler ve

vajinanın üst kısmı mesane ile birlikte çıkarılır. Bu yöntem açık, laparoskopik(kapalı) ve

robotik olarak yapılabilir. Cerrahide mesane alındığı için böbreklerde oluşan idrarın vücuttan

atılması için yeni bir yol gereklidir. Bu iki şekilde olabilir. İlki; İnce bağırsaklardan bir parça

çıkarılıp tüp şekline getirilir. Tüpün bir ağzı cilde çıkartılarak idrarın dışarı çıkması sağlanır.

Cilde ağızlaştırılan kısma torba bağlanarak idrar toplanır. Hasta bu torba ile beraber yaşar.

İkincisi ise yapay mesane yapılmasıdır. Yine ince barsaklar kullanılarak yapay mesane

yapılır. Çıkarılan mesanenin yerine yapay mesane konularak idrarın buraya toplanması

sağlanır. Hasta idrarını kendisi veya bir katater yardımıyla yapar.

Eğer mesane kanseri yayılmış, çevre organlara sıçramış veya metastaz yapmışsa

kemoterapi ve ışın tedavisi olarak bilinen radyoterapi kullanılır. Radyoterapi aynı zamanda

mesanesinin alınmasını istemeyen hastalarda kemoterapi ve TUR ile beraber olarak da

kullanılabilmektedir.

Kaynak:https://www.doktorsitesi.com/blog/makale/mesane-kanseri-1

REKLAM ALANI