Bakan Bozdağ HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu: (1)

– “Teftiş Kurulumuzun güçlendirilmesi, imkanlarının arttırılması özlük haklarının iyileştirilmesi, denetimin etkinliğinin sağlanması, mahallinde denetimin her iki yılda bir yapılması gibi önemli hedefleri hayata geçirme konusunda kararlıyız”
– “Önümüzdeki zaman içerisinde boş olan müfettiş kadrolarını da doldurmayı hedefliyor ve tam kadroyla imkan olursa bu kadro sayısını artırarak 500’e çıkararak müfettişlerimizin hem aile hayatlarının bütünlüğü içerisinde hem de görev yaptıkları yerlerde daha verimli olmaları için önemli gayretin içerisindeyiz”

Bakan Bozdağ HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu: (1)
REKLAM ALANI
Yayınlama: 16.01.2023
A+
A-

YOZGAT (AA) – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığının güçlendirilmesi, imkanlarının artırılması, özlük haklarının iyileştirilmesi, denetim etkinliğinin sağlanması ve mahallinde denetimin her 2 yılda bir yapılması gibi önemli hedefleri hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Bozdağ, Yozgat'ta Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezinde düzenlenen HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantının planlanan hedeflere katkı sağlamasını temenni etti.

Hakkın dosdoğru tespiti ve sahiplerine teslim edilmesinin ancak yargı eli ile mümkün olduğunu vurgulayan Bozdağ, “Milletimizin yargıdan beklediği hizmetlerin anayasa, kanun, hukuk ve buna bağlı vicdanla verilen kararlar çerçevesinde tevzi edilmesinin son derece önemli olduğundan şüphe yoktur.” dedi.

Hem kişilerin kendi aralarındaki hem devletle vatandaş arasındaki ihtilafta makul sürede usule uygun yargılanma, hak ve adalete uygun karar vermenin büyük bir görev olduğunu dile getiren Bozdağ, “Bizler adalet gibi yüce bir değere hizmet eden insanlarız ve kurulumuzun çok kıymetli başkan ve üyeleri de hiç şüpheniz olmasın ki milletimizin adaletten beklentilerinin dosdoğru tecelli etmesi, adalet terazisinin dosdoğru tartması, yargıya güven ve yargıdan, yargı hizmetlerinden memnuniyetin artması bakımından son derece önemli görevler ifa ediyorlar.” diye konuştu.

– “Yargının bağımsız ve tarafsız oluşunun pek çok göstergesi vardır”

Mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yapan HSK'nin de bağlı iş kurulunun da hiç şüphesiz mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esasına göre görev yaptığını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

“Türkiye'de denetimin sağlıklı yürümesi, her işin sağlıklı yürümesi bakımından son derece önem arz etmektedir. Elbette ki milyonlarca dosyanın görüldüğü mahkemelerimizde, yine milyonlarca dosyanın soruşturma konusu olduğu cumhuriyet savcılıklarımızda yapılan iş ve işlemlerin anayasa, yasalar çerçevesinde denetlenmesi ve yol gösterici bir denetimle eksikliklerin giderilmesi ve gelecekte de bunların tekrarının önlenmesi bakımından Teftiş Kurulu son derece önemli bir görevi ifa ediyor. Hep söylüyorum, buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşunun pek çok göstergesi vardır ama bunlardan bir tanesi de şüphesiz HSK'nin yapısı ve teftiş kurulumuzun yapısıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye'de uzunca bir süre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ismiyle bir kurulumuz vardı. Zaman içerisinde bunun doğurduğu sıkıntılar nedeniyle kurum yapısında 2010 yılında değişiklikler yapıldı. Ancak hedeflediğimiz sonuçlar maalesef bu değişiklikle ortaya çıkmadı, kurulda kast düzenini ortadan kaldıralım derken öte yandan yeni bir kast, hain FETÖ terör örgütünün işgali altına giren yeni bir yapı maalesef ortaya çıktı ve biz bunu da düzelttik. Artık şimdi kurulumuz daha demokratik bir yapıya kavuştu, kaynakları çoğaldı. Eskiden sadece Danıştay ve Yargıtay'dan üye seçimi yapılırken şimdi Danıştay, Yargıtay dışında başkaca kaynaklardan da üye seçimi yapılmakta ve eskiden sadece seçiciler Yargıtay ve Danıştay üyeleriyken şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 üyeyi nitelikli bir çoğunlukla seçmektedir. “

– “Teftiş Kurulu doğrudan HSK'ya bağlı”

Bozdağ, HSK'nin hem yasal, anayasal meşruiyeti hem de demokratik meşruiyeti olan güçlü ve bağımsız bir kurul haline dönüştürdüğünü söyleyerek “Seçim usulüyle ve seçicilerle, seçilen kaynaklarla adeta zenginleştirildi ve güçlendirildi. Daha önce bildiğiniz gibi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından sekretarya hizmetleri yürütülen bir teftiş kurulu var iken şimdi kendi sekretaryası olan ve idari mali özerkliğe sahip bulunan bir kurulumuz var.” değerlendirmesinde bulundu.

Özerk idari mali yapısı olan, kendi sekretarya hizmetini kendi yürüten bir kurulun daha fazla yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına katkı sağlayacağına dikkati çeken Bozdağ, “Eskiden Teftiş Kurulu doğrudan Adalet Bakanına bağlıyken şimdi Teftiş Kurulu doğrudan HSK'ye bağlı. Bakana karşı değil, kurula karşı sorumlu hale getirildi. Eskiden bildiğiniz gibi adalet hizmetlerinin teftişiyle yargı görevi yapanların teftişi aynı teftiş kurulu tarafından yapılıyordu ama şimdi daha farklı bir şekilde teftiş yapar hale gelmiş.” diye konuştu.

Bakan Bozdağ, adalet hizmetlerinin Adalet Bakanına bağlı Teftiş Kurulundaki müfettiş ve başmüfettişler tarafından yapılırken, yargı görevi yapan hakim ve savcıların denetiminin, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulup görev yapan HSK'ye bağlı başmüfettiş ve müfettişler tarafından yapıldığını aktardı.

– “Kadromuz 300 olmasına rağmen henüz bu 300 kadrosuna ulaşamadık”

Bunun hiç şüphesiz yargının bağımsız ve tarafsızlığı vasfının güçlendirilmesine çok büyük katkı sunduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

“Bundan sonra da bu katkıyı sunmaya devam edecektir. Teftiş Kurulumuzun güçlendirilmesi, imkanlarının arttırılması, özlük haklarının iyileştirilmesi, denetimin etkinliğinin sağlanması, mahallinde denetimin her 2 yılda bir yapılması gibi önemli hedefleri hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bildiğiniz gibi şu anda sayımız, kadromuz 300 olmasına rağmen henüz bu 300 kadrosuna ulaşamadık. En son 17 yeni müfettiş aramıza katıldı. Aramıza katılan yeni müfettişlerimizi hem tebrik ediyor hem de görevlerinde başarılar diliyorum. Önümüzdeki zaman içerisinde boş olan müfettiş kadrolarını da doldurmayı hedefliyor ve tam kadroyla imkan olursa bu kadro sayısını artırarak 500'e çıkararak müfettişlerimizin hem aile hayatlarının bütünlüğü içerisinde, hem de görev yaptıkları yerlerde daha verimli olmaları için önemli gayretin içerisindeyiz. Çünkü mevcut kadroyla bu büyük denetimin sağlıklı yürümesinin pek kolay olmadığının farkındayım. Onun için kadroyu arttırmakta kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Öncelikle boş olan kısmı dolduracağız, arkasından da kadromuzu arttırmak suretiyle çalışmalarımızı güçlendirmiş olacağız ve mahallinde denetimin daha etkin ve verimli şekilde yapılmasının önünü açmış olacağız. Bildiğiniz gibi en son yasada yaptığımız değişiklikle hakim ve savcılarımızın daha doğrusu adliyelerimizin mahallinde denetiminin 2 yılda bir yapılmasını zorunlu hale getirdik. HSK her yıl ocak ayının 15'ine kadar o yıl denetlenecek adliyeleri ilan edecek ve o sene içerisinde de bu adliyeler bizzat mahallinde denetlenecektir.”

(Sürecek)

REKLAM ALANI